Kurz M

Základy managementu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení – M


Termín konání kurzu v roce 2024: 4. - 8. 11. 2024

Praha


Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání

Forma: prezenční

Počet dní kurzu: 5 po sobě následující dny

Počet vyučovacích hodin: 32

Vyučovací hodina: 45 mi

Cíl kurzu: poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS pro profesní a kvalifikační profil a růst pracovníků působících v oblasti řízení, plánování a zabezpečování věcných zdrojů k překonání krizových situací. Poskytnout absolventům kurzu základy s orientací na problematiku krizového managementu a HOPKS, profesionálního vedení, kybernetické bezpečnosti.  

Cílová skupina: Kurz je určen především pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému HOPKS.

Členění kurzu:

 1. Základy manažerského řízení, teorie a praxe.
 2. Kybernetická bezpečnost a typické problémy kybernetické bezpečnosti v rámci veřejné správy a management řízení kybernetické bezpečnosti.
 3. Podstata a hlavní zásady krizové komunikace. Praktické procvičení zásad krizové komunikace na modelové situaci (ve skupinách).
 4. Uplatnění manažerských schopností a psychologie jednání krizového manažera s ostatními aktéry při krizové situaci, umění prezentace.
 5. Možnosti využití stávajících legislativních nástrojů pro zabezpečení a využití věcných zdrojů pro potřeby řešení krizové situace.
 6. Teorie a praxe krizového plánování, informační systém plánování věcných zdrojů v systému HOPKS.
 7. Metody pro stanovení rizik, modelování rizik, řízení rizik a specifika rozhodování v podmínkách rizik.
 8. Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení, význam zkušeností z praxe krizového managementu na úrovni ústředního správního úřadu/územního samosprávního celku.
 9. Současnost a další rozvoj HOPKS.
 10. Praktické ukázky v případě plánování a řešení HOPKS – zpracování Plánu ND a složení ND (např. návrh nezbytných dodávek na řešení konkrétních krizových situací – př. povodeň, chemická havárie, jaderná havárie, sucho, nakažlivá onemocnění, požár velkého rozsahu …).
 11. Závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení soustředění. 

Více ke k realizaci a organizaci kurzu naleznete: ORGANIZAČNÍ POKYNY R+M