ESG reporting

Patří Vaše společnost mezi ty, na než se podle Směrnice o podnikové udržitelnosti (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) vztahuje povinnost nefinačního reportingu už nyní či v přístích letech? Anebo po Vás tento výkaz požaduje Váš zákazník, obchodní partner, Váš investor či banka? Nepomůže Vám ESG report k získání nových obchodních příležitostí či úvěru? Anebo prostě stojíte o to, aby Váš byznys mohl být označen za udržitelný nejen ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně klimatu, ale také z perspektivy dobrých vztahů mezi managementem a zaměstnanci, vztahů na pracovišti, rovných příležitostí, souladu s dalšími národními a evropskými politikami (jinými slovy společenské odpovědnosti), ochrany práv investorů a zákonnosti?

Nabízíme zpracování tzv. ESG reportu. Problematiku ESG (Environment, Social, Governance, obecně sledování nefinančních parametrů podporujících udržitelnost konkrétní ekonomické aktivity) sledujeme dlouhodobě a podílíme se na diskusi o vhodnosti či nevhodnosti některých přístupů k měření jednotlivých parametrů pro různá průmyslová odvětví. Konkrétně jsme se zapojili do komunikace mezi Evropskou komisí (DG FISMA) a podniky obranného průmyslu, jejímž cílem bylo vyjasnit, zda se na tyto firmy vztahují požadavky plynoucí z Taxonomie EU pro snížení uhlíkové stopy. Bohužel se na straně bank a investičních společností se setkáváme s dogmatickým a někdy až svévolným a diskriminačním výkladem principů ESG. V tom může i Vaší společnosti dobře zpracovaný a vhodně prezentovaný report pomoci.

Při samotném zpracování reportu postupujeme buď podle klientem zadané metodiky, anebo podle jiných vhodných manuálů a metrik. Respektujeme logiku i dikci samotné Směrnice (EU) 2022/2464 Evropského parlamentu a Rady. Zároveň vždy přihlížíme k charakteru Vaší společnosti či organizace a jejích provozních, technických a organizačních zákonitostí.

Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci, obraťte se na nás mailem či telefonicky.

kontaktní osoba: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

e-mail: stejskal@multilateral.cz

telefon: +420 775 119 240