Lektoři

Lektoři

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

bezpečnostní analytik s dlouholetou praxi v armádě (plk. v.v.) i na akademické půdě, kde se věnoval bezpečnostní politice ČR, mj. fungování bezpečnostního systému. Autor a spoluautor řady odborných článků a publikací v oblasti bezpečnostní politiky. Pravidelně publikuje komentáře v deníku Právo. Archiv článků je k dispozici na webu Pražská bezpečnostní konference

Ing. Ivana Bejdová, Ph.D.  

vedoucí oddělení krizového řízení Ministerstva zemědělství ČR

Ing. Petra Bishtawi, Ph.D. 

vedoucí oddělení krizového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu   

Ing. Jaroslav Cígler 

 vedoucí oddělení ropné bezpečnosti SSHR  

Ing. Markéta Galiová  

vedoucí oddělení krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR    

PhDr. Lukáš Humpl 

klinický psycholog se zaměřením na psychologii krizí a mimořádných událostí působící ve Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje.   

Plk. Ing. Jan Jon  

ředitel odboru zabezpečení krizových stavů MO ČR, dlouhodobě se podílí na tvorbě krizové legislativy a systému krizového řízení v resortu obrany     

Ing. Vladimír Karaffa, CSc.  

vysokoškolský učitel bezpečnostních a obranných studií, s významnou armádní kariérou (plk. gšt. v.v.), včetně působení ve strukturách NATO. Editor monografie Vybrané kapitoly o bezpečnosti (CEVRO 2022)   

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.  

přední český expert v oblasti surovinové bezpečnosti státu, který dlouhá léta působil jako ředitel odboru surovinové bezpečnosti ministerstva průmyslu a obchodu  

Ing. PhDr. Štěpán Kopřiva  

vedoucí referátu krizového řízení a ochrany utajovaných informací sekce správní České národní banky   

Ing. Jozef Korený  

působí v Odboru příprav pro krizové stavy SSHR, koordinátor rozvoje IS Krizkom   

Mgr. Martin Lehký  

působí v Odboru strategie a koordinace SSHR, zodpovídá za oblast školení a podpory uživatelů pro orgány státní správy   

Ing. Josef Melichar, Ph.D.  plk. gšt. v.v.

expert v oblasti válečných her, v současné době působí na Oddělení strategického řízení obrany CBVSS UO, pracoval ve strukturách NATO a zúčastnil se řady zahraničních misí AČR      

Ing. Bc. Pavlína Michálková 

působí na oddělení koordinace SSHR 

Ing. Daniel Miklós , MBA

náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, odpovídá za oblast prevence a civilní nouzové připravenosti

Mgr. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.  pplk.v.z.

vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník s praxí v armádě, řešitel řady projektů bezpečnostního výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.   

Mgr. Martin Rataj 

zástupce vedoucího oddělení krizového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu 

Ing. Jaroslav Roučka 

 ředitel odboru strategie a koordinace SSHR   

JUDr. Jan Soviš 

působí na bezpečnostním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, dříve pracoval na Ministerstvu vnitra, sekretariátu Bezpečnostní rady státu a v SSHR. Podílel se na zpracování původní verze krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Mgr. Radek Šula, Ph.D.

vedoucí oddělení koordinace SSHR    

Ing. Marta Spálenková 

vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje  

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.  

bezpečnostní analytik, který působil i na akademické půdě, dlouhodobě se věnuje problematice ochrany kritické infrastruktury.  Autor a spoluautor řady odborných článků a publikací v oblasti bezpečnostní politiky.   

RNDr. Pavel Štalmach, MBA  

expert v oblasti krizového managementu a kybernetické bezpečnosti, který působí v NÚKIB. Bývalý první náměstek ministra obrany.      

Ing. Pavel Ťulák, plk.v.v, 

bývalý ředitel odboru obranných příprav na GŠ AČR, specialista v oblasti krizového řízení v rámc