Ochrana měkkých cílů

Ochrana měkkých cílů

Mimořádně náročným úkolem je ochrana a zajištění bezpečnosti pro objekty a akce, které se vyznačují vysokou koncentrací osob, volným režimem pohybu a minimální kontrolou vstupu a vnášení předmětů. To jsou typické měkké cíle - školy, nemocnice, festivaly, nákupní centra, koncerty, nádraží a jakákoli další veřejná prostranství a aktivity, při nichž dochází ke koncentraci lidí v místě a čase. 

Provozovovateli, zřizovateli či majiteli měkkých cílů jsou jak soukromé, tak veřejné subjekty: stát, kraje, obce, firmy, spolky, právnické a fyzické osoby.

Naše společnost nabízí provozovatelům měkkých cílů následující služby a podporu:
- konzultace a poradenství nad vlastními opatřeními a metodami ochrany a záměry k jejich zlepšení
- mapování a analýza zranitelnosti objektů a veřejných akcí - identifikace problémových míst a slabin
- zpracování základních/univerzálních bezpečnostních standardů a opatření prevence k minimalizaci bezpečnostních rizik a zvládání mimořádných situací
- příprava a realizace intenzivního vzdělávacího kurzu pro management a personál ke zvládání mimořádných situací – ve formě kontaktní a interaktivní instruktáže
- stručný a přehledný manuál, jak postupovat v případě v mimořádných situací ve Vašich objektech - včetně přípravy "blbuvzdorné" karty s instrukcemi pro stresové situace

Uvedené služby nejsou zaměřeny na odvracení běžné kriminality a rozhodně žádným způsobem nenahrazují ani nedublují spolupráci s bezpečnostními a záchrannými sbory. Jejich ambicí je napomoci s prevencí, přípravou a přijímáním takových opatření, která zvyšují odolnost a připravenost pro zátěžové situace spojené s násilnými útoky. Typicky se zaměřují na zvýšení situačního povědomí a orientace v zátěžové situaci, na posouzení přínosu a funkčnosti jednotlivých režimových a technických opatření - a to i zděděných a udržovaných z minulosti. Zejména usilujeme o zvýšení kultury bezpečnosti v organizaci, kterou utváří vnímavost, obezřetnost, bdělost, připravenost a rozumná míra nácviku, schopnost rychlé, přesné a úplné komunikace.

Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci, obraťte se na nás mailem či telefonicky.

kontaktní osoba: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.
e-mail: stejskal@multilateral.cz
telefon: +420 775 119 240