Nabídka kurzů hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení (prezenční)


Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – A1


Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – A2


Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy – R


Praktické aplikace zásad HOPKS a krizového řízení při řešení krizových situací – S


Základy managementu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení – M


Nabídka kurzů krizového řízení (distanční)


Krizové řízení: Základní rámec a reflexe (distanční) - KŘ1

více informací, včetně možnosti registrace jineperspektivy.cz


Krizové řízení: Případové studie a výzvy budoucnosti (distanční) - KŘ2

více informací, včetně možností registrace jineperspektivy.cz