Akreditované kurzy hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení


Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR)

jako ústřední orgán státní správy, organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob.

Vzdělávání probíhá formou vícedenních kurzů – prezenčně.

Odborným garantem je vzdělávací instituce: Multilateral Consulting & Analysis s.r.o.

Vzdělávací instituci bylo přiděleno číslo akreditace Ministerstva vnitra: AK/I-26/2021.

Vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících).Akreditované kurzy krizového řízení


Vzdělávání probíhá distanční formou.

Veškeré informace ke kurzům krizového řízení naleznete na odkazu: jineperspektivy.cz