Aktuality

Úspěšný průběh kurzu "S - Praktické aplikace zásad HOPKS a krizového řízení při řešení krizových situací"

10.6.2024

Ve dnech 3. až 6. června 2024 proběhl ve školicím a rekreačním středisku Gall Správy státních hmotných rezerv kurz pro úředníky územních samosprávných celků.

Simulace postupu zvládání krizových situací včetně vyžadování věcných zdrojů prostřednictvím informačních systémů SSHR byla náplní čtyřdenního kurzu pro úředníky územních samospráv - v tomto termínu to byli vesměs účastníci z úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). Tomu bylo přizpůsobeno rozdělení do skupin a volba konkrétních námětů pro toto štábní cvičení. Účastníci si vyzkoušeli činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu zadané ORP při zvládání extrémního větru, radiační havárie a povodní.
Všechny skupiny zpracovaly a odprezentovaly doklad, na jehož základě starosta či primátor ORP přijímá potřebná rozhodnutí v rámci krizového řízení. Součástí byl i nácvik využití systémů KRIZKOM a ARGIS pro přehled o dostupných věcných zdrojích a jejich vyžadování od nadřízených stupňů.

Vzhledem k tomu, že na obcích s rozšířenou působností působí řada vyčleněných úředníků v oboru krizového řízení krátce či dokonce velmi krátce, jde o unikátní příležitost, jak si postupy a práci s dokumentací a databázemi vyzkoušet předtím, než může přijít ostrá mimořádná událost či krizová situace. I vzhledem k tomu je třeba ocenit velmi solidní úroveň zpracování námětu a dokladů: hodně dobře to zvládli i účastníci, kteří za sebou mají jen krátké působení v krizovém řízení.