Kurz KŘ1

Krizové řízení: základní rámec a reflexe - KŘ1 (distanční)


Veškeré informace o kurzu, organizační pokyny, včetně možnosti registrace naleznete na odkazu: jineperspektivy.cz


OBSAH KURZU

Co je krizové řízení v České republice, k čemu slouží a jak vzniklo?

Genmjr. v.v. Ing. Miroslav Štěpán
Bývalý generální ředitel a zakladatel Hasičského záchranného sboru ČR
Brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA
Náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení Sekce pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

Právo a krizové řízení: Jak jdou dohromady a jako spolu fungují?
JUDr. Jan Soviš
Bezpečnostní odbor Ministerstva zahraničních věcí, dříve Sekretariát Bezpečnostní rady státu Úřadu vlády ČR
Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
Náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů pověřen zastupováním

Plánování jako jádro krizového řízení: K čemu jsou plány dobré a co nikdy nepostihnou?
Genpor. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc.
Bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR
Plk. PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D.
Ředitel kanceláře ředitele HZS Jihočeského kraje