Kurz R

Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy – R


Termín konání kurzu v roce 2024: 23. - 26. 9. 2024

Praha


Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání

Forma: prezenční

Počet dní kurzu: 4 po sobě následující dny

Počet vyučovacích hodin: 26

Vyučovací hodina: 45 min

Cíl kurzu: seznámit posluchače kurzu s regulačními opatřeními, metodikou jejich přípravy a realizací v podmínkách správních úřadů.

Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) podílející se na přípravě a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS.

Členění kurzu:

 1. Úvod do problematiky regulačních opatření.
 2. Místo a úloha regulačních opatření v systému HOPKS, zásady jejich přípravy.
 3. Zásady realizace regulačních opatření v podmínkách územní samosprávy, uložení povinnosti právnické a podnikající fyzické osobě k zabezpečení regulačního opatření
 4. Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu.
 5. Ropná bezpečnost a použití nouzových zásob.
 6. Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva dopravy.
 7. Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva zemědělství.
 8. Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva zdravotnictví.
 9. Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti České národní banky.
 10. Řešení konkrétní modelové situace vyhlášeného regulačního opatření (RO), př. RO – prodej zboží v obchodní síti; RO v energetice; RO – poštovní služby; RO – v oblasti zásobování vodou; RO – v dopravě; RO – ve zdravotnictví.
 11. Závěrečná beseda k probrané problematice regulačních opatření v systému HOPKS a specifik krizového řízení územních samosprávných celků. 

Více informací k průběhu a organizaci kurzu: ORGANIZAČNÍ POKYNY R+M