Roční plán kurzů

Roční plán kurzů HOPKS pro krizové stavy na rok 2024


A1 - Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení - již proběhl

Termín realizace: 2.4. - 5.4.2024

Místo konání: ŠS SSHR Gall


S - Praktické aplikace zásad HOPKS a krizového řízení při řešení krizových situací - již proběhl

Termín realizace: 3.6. - 6.6.2024

Místo konání: ŠS SSHR Gall


R - Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy

Termín realizace: 23.9. - 26.9.2024

Místo konání: Praha


A2 - Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení

Termín realizace: 14.10. - 17.10.2024

Místo konání: ŠS SSHR Gall


M - Základy managementu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení

Termín realizace: 4.11. - 8.11.2024

Místo konání: Praha