Akreditace


Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – A1

číslo akreditace (Ministerstvo vnitra) AK/PV-62/2024


Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – A2

číslo akreditace (Ministerstvo vnitra) AK/PV-64/2024


Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy – R

číslo akreditace (Ministerstvo vnitra) AK/PV-65/2024


Praktické aplikace zásad HOPKS a krizového řízení při řešení krizových situací – S

číslo akreditace (Ministerstvo vnitra) AK/PV-63/2024


Základy managementu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení – M

číslo akreditace (Ministerstvo vnitra): AK/PV-92/2024


Krizové řízení: Základní rámec a reflexe (distanční) - KŘ1

č. akreditace (Ministerstvo vnitra): AK/PV-818/2021


Krizové řízení: Případové studie a výzvy budoucnosti (distanční) - KŘ2

č. akreditace (Ministerstvo vnitra): AK/PV-546/2022