Publikační činnost

Miloš Balabán a Libor Stejskal publikují komentáře v denících Právo, Mladá fronta dnes a na webovém portálu CZ DEFENCE

Jejich články naleznete v sekci Články, komentáře, analýzy

Oba dva jsou členy autorského kolektivu publikace Vybrané kapitoly o bezpečnosti (Vladimír Karaffa, Martin Hrinko, Jaromír Zůna a kol.; CEVRO INSTITUT 2022)


Výběr publikační činnosti 

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

STEJSKAL, Libor. Bezpečnost jako koncept: Rozšiřování a zužování, sekuritizace a politizace, analýza i aktivismus. In: Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut. 2022. ISBN 978-80-87125-35-9.

POTŮČEK, Martin – HULÍK, Vladimír – HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára – STEJSKAL, Libor. Policy analysis in the Czech Republic and the Influence of supranational organisations. In: VESELÝ, Arnošt – NEKOLA, Martin – HEJZLAROVÁ, Eva. Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press. 2016, pp. 71-90. ISBN 978-1-4473-1814-9.

STEJSKAL, Libor. Dobrovolná občanská participace při zajišťování obrany: Koncept, zkušenosti a perspektivy. Obrana a strategie. 2014, vol. 14, no. 2. ISSN 1214-6463.

LUDVÍK, Jan – BALABÁN, Miloš – STEJSKAL, Libor. Energie, voda, potraviny: Scénáře možné budoucnosti. The Science for Population Protection. 2013, vol. 5, no. 1, pp. 7-32. ISSN 1803-635X.

STEJSKAL, Libor – BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín. The hidden human security dimension of the Czech security policy. In: National, European and human security: from co-existence to convergence. Edited by Mary Kaldor, Mary Martin, Narcis Serra. New York: Routledge. 2012, pp. 130-151. ISBN 978-0-415-68079-0.

STEJSKAL, Libor. Změna klimatu a její dopady. In: Strategické trendy globálního vývoje. Praha: FSV UK v nakladatelství Roman Karpaš RK. 2012, pp. 51-77. ISBN 978-80-87100-20-2.

STEJSKAL, Libor. Nové přehrady? Ochrana území pro možné vodní nádrže v Jizerských horách a západních Krkonoších, změna klimatu a veřejný zájem. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010. 2011, pp. 145-166. ISSN 1214-1585.

STEJSKAL, Libor – STEJSKAL, Jan. Drama '38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. Liberec: Knihy 555. 2003. ISBN 80-86660-02-8.


PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Balabán, Miloš Bezpečnost jako koncept: Klíčové milníky české a československé bezpečnostní politiky In: KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA a kol. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2022. 1st ed. ISBN 978-80-87125-35-9.

BALABÁN Miloš, MORAVEC Luděk, BLÁHOVÁ Pavla. Klíčové trendy geopolitického vývoje v horizontu 2020-2035. The Science for Population Protection.2016, roč.8, č. 1, s.7-24. ISSN 1803-568x.

BALABÁN Miloš. The Limits, Dilemmas and Challenges of European Security in Uncertain Times. Central European Journal of International and Security Studies. 2016, vol. 10, issue 1, s. 88-109. ISSN 1802-548x.

BALABÁN, Miloš, PERNICA, Bohuslav et. al. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. 310 s. ISBN 978-80-246-3150-9.

BALABÁN Miloš. Limity, dilemata a výzvy evropské bezpečnosti a obrany v čase nejistoty. In: Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 29-45. ISBN 978-80-246-3150-9.

BALABÁN Miloš. Horizont 2030: riziková bezpečnostní budoucnost. Vojenské rozhledy. 2013, roč. 22, č. 2, s. 69–87. ISSN 1210-3292.

STEJSKAL, Libor - BALABÁN, Miloš a RAŠEK, Antonín. The hidden human security dimension of the Czech security policy. In: National, European and human security: from co-existence to convergence. 1st ed. New York: Routledge, 2012, s. 130-151. ISBN 978-0-415-68079-0.

BALABÁN, Miloš, et al. Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky. Obrana a strategie (Defence and Strategy.). 2012, roč. 12, č. 1, s. 5-14. ISSN 1214-6463.

BALABÁN, Miloš a RAŠEK, Antonín. Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky 2011. Vojenské rozhledy. 2011, roč. 20, č. 2, s. 3-19. ISSN 1210-3292.

BALABÁN, Miloš, et al. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.

BALABÁN, Miloš a RAŠEK, Antonín. Možnosti realizace systému komplexního řízení bezpečnosti v České republice. In: Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 470-482. ISBN 978-80-246-1863-0.

BALABÁN, Miloš a RAŠEK, Antonín. Evropa a Česko odvrací energetický kolaps. In: Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2010, s. 72-79. ISBN 978-80-7378-110-1.

BALABÁN, Miloš, ed. - DUCHEK, Jan, ed. a STEJSKAL, Libor, ed. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 428 s. ISBN 978-80-246-1440-3.

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín a SÍLA, Jiří. Možnosti realizace systému komplexního řízení bezpečnosti v České republice. In: Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, s. 230 -250. ISBN 978-80-246-1440-3.

BALABÁN, Miloš. Rozšířený koncept bezpečnosti a česká bezpečnostní praxe. Vojenské rozhledy. 2006, roč. 15, č. 3, s. 3-11. ISSN 1210-3292.

BALABÁN, Miloš. Tvorba a realizace bezpečnostní politiky: historická reflexe a současné výzvy. In: Balabán, Miloš, ed. Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy. 1. vyd. Praha: Agentura vojenských informací a služeb, 2004, s. 19-33. ISBN 80-7278-217-7.