Kurz S

Praktické aplikace zásad HOPKS a krizového řízení při řešení krizových situací – S


Termín konání kurzu v roce 2024: 3. - 6. 6. 2024

ŠS SSHR Gall


Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání

Forma: prezenční

Počet dní kurzu: 4 po sobě následující dny

Počet vyučovacích hodin: 26

Vyučovací hodina: 45 min

Cíl kurzu: Procvičit postupy při vyžadování věcných zdrojů za krizových situací s využitím informačních systému HOPKS a prakticky ověřit schopnost aplikace teoretických znalostí při řešení konkrétní situace nebo modelových problémů a případových studií s využíváním komentované zpětné vazby.

Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností zařazených do krizových štábů územně samosprávných celků.

Členění kurzu:

  1. Seznámení s cíli, metodikou a základní dokumentací manažerské hry.
  2. Teoretický úvod – zásady činnosti krizových štábů územně samosprávných celků, příprava rozhodnutí hejtmana /starosty ORP/ a předání praktických zkušenosti z práce krizových štábů při zajišťování věcných zdrojů za krizových stavů a při cvičeních.
  3. Rozehry řešení modelových krizových situací.
  4. Samostatné řešení zadaných modelových krizových situací ve skupinách pod metodickým dohledem lektorů.
  5. Příprava dokladu k prezentaci řešení zadané modelové krizové situace.
  6. Prezentace (dokladování) a hodnocení výsledků řešení.
  7. Závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení kurzu.