Kurz A2

Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – A2


Termín konání kurzu v roce 2024: 14. - 17. 10. 2024 

ŠS SSHR Gall


Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání

Forma: prezenční

Počet dní kurzu: 4 po sobě následující dny

Počet vyučovacích hodin: 26

Vyučovací hodina: 45 min

Cíl kurzu: poskytnout aktuální informace v oblasti HOPKS a krizového řízení k rozšíření vědomostí v této oblasti a objasnit jejich praktickou aplikaci.

Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podílejících se na přípravě a realizaci systému HOPKS.

Členění kurzu:

  1. Aktuální stav legislativně právních základů krizového řízení státu a fungování bezpečnostního systému ČR.
  2. Příprava na řešení stavů ropné nouze vyplývajících z Typového plánu. Stanovení postupů a organizačních opatření, která budou provádět správní úřady. 
  3. Aktuální stav rozpracovanosti základních dokumentů a metodik systému HOPKS. Zpracování plánů nezbytných dodávek, hlavní problémy s jeho zpracováním a způsoby jejich řešení. 
  4. Aktuální stav a problematika HOPKS a krizový management (dále jen "KM") v systému civilního nouzového plánování (CNP) a havarijního plánování.
  5. Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem na zásady a aktuální možnosti financování opatření v případě přípravy na krizové situace a za krizových stavů.
  6. Dle možností přednášejících volit problematiku HOPKS a KM tří resortů, a to výběrem z obrany, dopravy, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, zemědělství (vystoupení jednoho resortu v délce 2 hodin). 
  7. Aktuální stav v oblasti informačních systémů (IS) určených k zabezpečování HOPKS a krizového řízení v období přípravy a po vyhlášení krizových stavů.
  8. Závěrečný seminář k probrané problematice k aktuálním problémům HOPKS a specifik KM územních samosprávných celků (kraj, obec).