O nás

O nás


Společnost Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. (dále jen MC&A) se soustředí na vzdělávání, poradenství a odborné konzultace a na výzkumné projekty v oblasti bezpečnosti.

Je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra. V rámci této akreditace realizuje kurzy v oblasti krizového řízení.

Svou činností utváří expertní platformu pro analýzy a odborné diskuze ke klíčovým otázkám a problémům bezpečnostní politiky v širších souvislostech politických, společenských, technologických a ekonomických, a to v národním i v mezinárodním kontextu.

Společnost a její spolupracovníci z řad renomovaných expertů nabízí poradenství a služby v oblasti komunikace složitých či kontroverzních témat spojených s bezpečností, zvyšování odolnosti, spolupráce veřejného a soukromého sektoru a vyhledávání příležitostí tržního i netržního charakteru.